top of page

Dasar Privasi

PENGENALAN

Dasar Privasi ini menggariskan cara kami mengumpul, menggunakan, menyimpan dan mendedahkan data peribadi anda berhubung dengan urus niaga komersial serta cara kami melindungi data peribadi tersebut. Kami hanya akan mengumpul, mengguna, mendedahkan dan/atau memproses data peribadi anda selaras dengan Dasar Privasi ini dan peruntukan-peruntukan dibawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”).

Data peribadi adalah maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda dengan sendiri atau secara gabungan dengan data lain yang kami kumpulkan atau mempunyai akses kepadanya. Contoh data peribadi termasuk nama, nombor kad pengenalan dan maklumat perhubungan.

SEKSYEN 1 – APA YANG AKAN KAMI LAKUKAN DENGAN MAKLUMAT ANDA?

Apabila anda membeli sesuatu dari kedai kami, sebagai sebahagian daripada proses jual beli, kami akan mengumpulkan maklumat peribadi yang anda berikan seperti nama, alamat dan alamat e-mel anda. Pembekalan maklumat dan data peribadi anda adalah secara sukarela, walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa pemprosesan data peribadi anda diperlukan untuk memenuhi kontrak dengan anda. Data disimpan oleh kami hanya selagi diperlukan untuk memenuhi tujuan masing-masing.

Semasa anda melayari kedai kami, kami juga secara automatik menerima alamat protokol internet (IP) komputer anda untuk memberi kami maklumat yang membantu kami mengetahui tentang penyemak imbas dan sistem operasi anda.

Pemasaran e-mel (jika ada): Dengan izin anda, kami mungkin mengirimkan e-mel kepada anda mengenai kedai kami, produk baru dan kemas kini lain.

SEKSYEN 2 – PERSETUJUAN

Bagaimana anda mendapat persetujuan saya?
Dengan mengeklik atau menanda “daftar”, “Log Masuk” atau pernyataan-pernyataan yang serupa di laman web kami www.vitamode.com.my, anda memperakui bahawa anda telah dimaklumkan mengenai dan memahami terma dasar privasi ini dan bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan, pendedahan dan/atau pemprosesan data peribadi anda mengikut terma-terma di sini. JIKA ANDA TIDAK SETUJU DENGAN PEMPROSESAN DATA PERIBADI ANDA SEPERTI DIHURAIKAN DALAM DASAR PRIVASI INI, SILA JANGAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN KAMI ATAU AKSES LAMAN WEB KAMI.

Apabila anda memberikan kami maklumat peribadi untuk menyelesaikan sesuatu transaksi, mengesahkan kad kredit anda, membuat pesanan, mengatur penghantaran atau mengembalikan pembelian, kami menyiratkan bahawa anda bersetuju untuk kami mengumpulkannya dan menggunakannya untuk tujuan tertentu tersebut sahaja.

Sekiranya, kami meminta maklumat peribadi anda untuk alasan sekunder, seperti pemasaran, kami akan meminta persetujuan nyata anda, atau memberi anda peluang untuk mengatakan tidak.

Bagaimana saya menarik balik kebenaran saya? 
Setelah anda memilih untuk ikut serta, sekiranya anda berubah pendapat, anda boleh menarik balik persetujuan anda agar kami menghubungi anda, untuk pengumpulan, penggunaan atau pendedahan maklumat anda secara berterusan, pada bila-bila masa, dengan menghubungi kami di hello@vitamode.com.my atau menghantar surat kepada kami di:

Untuk perhatian:     

Pegawai Pematuhan Privasi
Alamat: Medispec (M) Sdn Bhd
B-1-07, Blok B, Jalan SS 25/22, Mayang Avenue,
Taman Mayang, 47301 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia.
Telefon: 1300 800 228

Sila ambil maklum bahawa jika anda menyampaikan penarikbalikan persetujuan kepada penggunaan, penzahiran, atau pemprosesan data peribadi anda bagi tujuan dan cara seperti yang dinyatakan di atas, atau memohon pemadaman atau ketanpanamaan data peribadi, kami mungkin tidak dapat secara terus menyediakan produk-produk dan perkhidmatan kami kepada anda atau melaksanakan mana-mana kontrak kami dengan anda, dan kami tidak akan bertanggungjawab sekiranya kami tidak terus menyediakan produk-produk dan perkhidmatan kepada anda, atau melaksanakan kontrak dengan anda.

SEKSYEN 3 – PENDEDAHAN

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda sekiranya kami diperlukan di bawah undang-undang untuk berlaku sedemikian atau jika anda melanggar Syarat Perkhidmatan kami.

SEKSYEN 4 – VITAMODE ONLINE

Data anda disimpan di penyimpanan data peribadi kami di pelayan yang selamat di belakang firewall.

Bayaran:
Sekiranya anda memilih gerbang pembayaran langsung untuk menyelesaikan pembelian anda, maka VITAMODE ONLINE akan menyimpan data kad kredit anda. Ia dienkripsi melalui Standard Keselamatan Data Industri Kad Pembayaran (PCI-DSS). Data transaksi pembelian anda disimpan hanya selagi diperlukan untuk menyelesaikan transaksi pembelian anda. Setelah selesai, maklumat transaksi pembelian anda akan dihapuskan.

Semua gerbang pembayaran langsung yang mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh PCI-DSS yang dikendalikan oleh Majlis Piawaian Keselamatan PCI, yang merupakan usaha bersama jenama seperti Visa, MasterCard, American Express dan Discover.

Keperluan PCI-DSS membantu memastikan pengendalian maklumat kad kredit dengan selamat oleh kedai kami dan pembekal perkhidmatannya.

Untuk maklumat lebih lanjut, anda mungkin juga ingin membaca Syarat Perkhidmatan VITAMODE ONLINE di sini.

SEKSYEN 5 – PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA

Secara amnya, pembekal pihak ketiga yang digunakan oleh kami hanya akan mengumpulkan, menggunakan dan mendedahkan maklumat anda setakat yang diperlukan untuk membolehkan mereka melaksanakan perkhidmatan yang diberikan mereka kepada kami.

Namun, pembekal perkhidmatan pihak ketiga tertentu, seperti gerbang pembayaran dan pemproses transaksi pembayaran lain, mempunyai dasar privasi mereka tersendiri sehubungan dengan maklumat yang perlu kami berikan kepada mereka untuk transaksi berkaitan pembelian anda.

Untuk pembekal-pembekal ini, kami mengesyorkan agar anda membaca dasar privasi mereka supaya anda dapat memahami cara maklumat peribadi anda dikendalikan oleh penyedia ini.

Khususnya, ingat bahawa pembekal tertentu mungkin berada di atau mempunyai kemudahan yang terletak di bidang kuasa undang-undang yang berbeza daripada anda atau kami. Oleh itu, jika anda memilih untuk meneruskan transaksi yang melibatkan perkhidmatan pembekaal perkhidmatan pihak ketiga, maka maklumat anda mungkin tertakluk kepada bidang kuasa undang-undang di mana pembekal perkhidmatan atau kemudahannya berada.

Sebagai contoh, jika anda berada di Kanada dan transaksi anda diproses oleh gerbang pembayaran yang terletak di Amerika Syarikat, maka maklumat peribadi anda yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi tersebut mungkin tertakluk kepada pendedahan di bawah undang-undang Amerika Syarikat, termasuk Akta Patriot.

Setelah anda meninggalkan laman web kedai kami atau diarahkan ke laman web atau aplikasi pihak ketiga, anda tidak lagi diatur oleh Dasar Privasi ini atau Syarat Perkhidmatan laman web kami.

Pautan:

Apabila anda mengeklik pautan di kedai kami, anda mungkin diarahkan anda keluar dari laman web kami. Kami tidak bertanggungjawab terhadap amalan privasi laman web lain dan mendorong anda untuk membaca pernyataan privasi mereka.

SEKSYEN 6 – KESELAMATAN

Untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami mengambil langkah berjaga-jaga yang wajar dan mengikuti amalan terbaik industri untuk memastikan ia tidak hilang, disalahgunakan, diakses, didedahkan, diubah atau dimusnahkan dengan tidak betul.

Sekiranya anda memberikan kami maklumat kad kredit anda, maklumat tersebut dienkripsi menggunakan teknologi lapisan soket selamat (SSL) dan disimpan dengan enkripsi AES-256. Walaupun tidak ada kaedah penghantaran melalui Internet atau penyimpanan elektronik yang 100% selamat, kami mengikuti semua syarat PCI-DSS dan menerapkan taraf industri tambahan yang diterima umum.

SEKSYEN 7 – USIA DEWASA

Dengan menggunakan laman web ini, anda menyatakan bahawa anda sekurang-kurangnya berumur majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda, atau bahawa anda adalah usia majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda dan anda telah memberikan persetujuan kepada kami untuk membenarkan mana-mana tanggungan bawah umur anda untuk menggunakan laman web ini.

SEKSYEN 8 – PERUBAHAN KEPADA POLISI PRIVASI INI

Kami merizabkan hak untuk mengubah dasar privasi ini pada bila-bila masa, jadi sila kerap menyemaknya. Perubahan dan penjelasan akan berlaku dengan berkesan secara serta-merta setelah penyiaran mereka di laman web. Sekiranya kami membuat perubahan penting pada dasar ini, kami akan memberitahu anda di sini bahawa ia telah diperbaharui, sehingga anda mengetahui maklumat apa yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakannya, dan dalam keadaan apa, jika ada, kami menggunakan dan/atau mendedahkannya.

Sekiranya kedai kami diambil alih atau digabungkan dengan syarikat lain, maklumat anda mungkin akan dipindahkan kepada pemilik baru sehingga kami dapat terus menjual produk kepada anda.

SEKSYEN 9 – MEMINTA AKSES DAN/ATAU PEMBETULAN DATA PERIBADI

Data peribadi yang anda berikan kepada kami mestilah tepat, lengkap, dan tidak mengelirukan.

Jika anda mempunyai akaun dengan kami, anda secara peribadi boleh mengakses dan/atau membetulkan data peribadi anda pada masa ini dalam milik atau kawalan kami melalui halaman Tetapan Akaun pada Laman Web. Jika anda tidak mempunyai akaun dengan kami, anda boleh meminta untuk mengakses dan / atau membetulkan data peribadi anda yang pada masa itu dalam pemilikan atau kawalan kami dengan mengemukakan permintaan bertulis kepada kami. Kami akan memerlukan maklumat yang cukup dari anda untuk memastikan identiti anda serta butiran tentang permintaan anda untuk dapat menangani permintaan anda. Oleh itu, sila hantarkan permintaan bertulis anda dengan menghantar e-mel kepada Pegawai Pematuhan Privasi kami di alamat e-mel yang disenaraikan di bawah di dalam Seksyen 10.

Kami akan/mungkin juga mengenakan bayaran yang munasabah untuk pengendalian dan pemprosesan permintaan anda untuk mengakses data peribadi anda. Sekiranya kami memilih untuk mengenakan bayaran, kami akan memberi anggaran bertulis mengenai bayaran yang akan kami cajkan. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak diwajibkan untuk bertindak balas atau berurusan dengan permintaan akses anda melainkan anda telah bersetuju membayar yuran tersebut.

Kami merizabkan hak untuk menolak untuk membetulkan data peribadi anda menurut peruntukan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Privasi, di mana mereka memerlukan dan/atau memberi hak kepada organisasi untuk menolak untuk membetulkan data peribadi dalam keadaan yang dinyatakan.

SEKSYEN 10 – SOALAN DAN MAKLUMAT PERHUBUNGAN

Sekiranya anda ingin: mengakses, membetulkan, mengubah atau menghapus sebarang maklumat peribadi yang kami ada mengenai anda, mendaftarkan aduan, atau hanya ingin maklumat lebih lanjut hubungi Pegawai Pematuhan Privasi kami di hello@vitamode.com.my atau melalui pos di Medispec (M) Sdn Bhd

Untuk perhatian:     

[Re: Pegawai Pematuhan Privasi ]
Alamat: Medispec (M) Sdn Bhd
B-1-07, Block B, Jalan SS 25/22, Mayang Avenue,
Taman Mayang, 47301 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia.
Telefon: 1300 800 228

SEKSYEN 11 – BAHASA

Menurut Seksyen 7(3) PDPA, dasar ini dikeluarkan dalam kedua-dua Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya berlaku apa-apa yang tidak konsisten, syarat-syarat versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Dokumen ini terakhir dikemaskini pada 7hb Okt 2020.

 
bottom of page